Trainings

 

Python ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ I ՓՈՒԼ

Եթե ցանկանում եք արագ սովորել ծրագրավորում ՝

ապա ընտրեք python

 

 

ANDRIOD ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

3րդ մակարդակ

Ավարտական Նախագիծ՝ Android հավելվածի ստեղծում  

 

 

mLab ECA Mobile Application Laboratory and Enterprise Incubator Foundation 

are pleased to announce short-term mobile web development training ...

 

 

mLab ECA Մոբայլ Լուծումների Տարածաշրջանային Լաբորատորիան 

կազմակերպում է դասընթաց` ԻՆՉՊԵՍ՞ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԸ ՆԵՐԴՐՈՂԻՆ

 

 

mLab ECA Մոբայլ Լուծումների Տարածաշրջանային Լաբորատորիան 

կազմակերպում է Web Design-ի դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան

կազմակերպում է Java-ի հիմունքներ ծրագրավորման դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան կազմակերպում

է Objective C-ի և iOS հիմքով հավելվածների ծրագրավորման դասընթացը ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան կազմակերպում

է Android հենքով հավելվածների ծրագրավորման դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան

կազմակերպում է HTML5 CSS3 Javascript դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան

կազմակերպում է JavaScript դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան կազմակերպում

է iOS հենքով հավելվածների ծրագրավորման դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան 

կազմակերպում է Windows Phone դասընթաց ...