Trainings

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի հետ համատեղ հայտարարում են բոլորովին նոր UX Design պրակտիկայի ծրագրի մեկնարկը ...

 

 

Հայ-Հնդկական ՏՀՏ Գերազանցության Կենտրոնը և Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամը

mLab ECA-ի հետ համատեղ հայտարարում են նոր դասընթաց “Python ծրագրավորում” թեմայով ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան

կազմակերպում է Java-ի հիմունքներ ծրագրավորման դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան կազմակերպում

է Objective C-ի և iOS հիմքով հավելվածների ծրագրավորման դասընթացը ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան կազմակերպում

է Android հենքով հավելվածների ծրագրավորման դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան

կազմակերպում է HTML5 CSS3 Javascript դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան կազմակերպում

է iOS հենքով հավելվածների ծրագրավորման դասընթաց ...

 

 

mLab ECA մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիան 

և Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամն կազմակերպում են

JavaScript դասընթաց